ЗА МЕН

УВОД Всяка една история започва с увод. По възможност грабващ, но не е задължително. Разгръща се в изложение, което може да те вдъхнови или отегчи и накрая приключва. Краят може да е отворен, затворен, щастлив или не. В крайна сметка… Виж повече

Споделете статията с клик на бутонче: